Den sørlandske identitet er satt i spill av et politisk knefall for en brautende oppvisning i det uopplyste pengevelde