- Med billigkjøtt får forbrukeren et helt urealistisk forhold til hva mat koster