Debatt: Det som gjør mest vondt nå, er politikernes slag mot barnehagene og mot barneskolen

foto