Tyveribande dømt igjen: Rev gullringer av fingrene på 101-åring i Gjerstad

foto