Blandet respons for Poker Run: – Et under at det ikke skjedde en alvorlig ulykke