Bedrifter kan puste lettet ut: Kontantstøtte opprettholdes

foto