Gjenopptakelseskommisjonen varsler Baneheia-avgjø­relse 18. februar