Kristne tar på magen og vil be for ham: - Slutt med helbredelsesforsøkene!