30 innlagte med korona : – Nå er det krevende

foto