– Glad det ikke skjedde noe med hus og familie

foto