Kommunen nekter innsyn i «økonomisjef-referat», signaturer og dateringer

foto