Skilt-debatten: – Her er det grunnlag for lovendring

foto