Gjerdrumraset: Vegårsheiingen vet ikke om familien kan flytte hjem igjen

foto