Kong Harald: – Uvirkelig, fremmed og skremmende situasjon