Hytteeiere må få godkjent bruksendring for å flytte til hytta