Alle gudstjenester avlyses – dette skjer med dåp og begravelser