Helsedirektoratet venter stort sykefravær i løpet av få uker