Datatilsynet forventet rask avviksmelding. Kommunen sendte aldri