Bli med på tur: Fly over ny E18 Tvedestrand-Bamble