Klokken 09.08 meldte politiet i Agder om et trafikkuhell på fylkesvei 402 ved Storemyr i Lillesand.

En bil hadde kjørt av veien. Det ble ikke meldt om skade på person. Politi og ambulanse rykket ut til stedet.

Bilen sto utenfor veibanen og det var olle trafikale problemer ifølge politiet.

Fører ble kjørt til sykehus for sjekk, men skadeomfanget er ikke kjent. Politiet foretok undersøkelser på stedet.