Ekstremværet «Hans» påvirker saltmengden i Oslofjorden – Sørlandet står for tur

foto