Slag- og traumebehandling i Arendal kan bli lagt ned