- Arbeidet med E18 gjennom Torsbuåsen bør stanses

foto