Ungdom: – Å være kristen er blitt en motkultur, det er litt eksotisk

foto