Politikerne utfordres av NHO til å styrke lokalt næringsliv