Han var mer opptatt av å rydde snø enn å føre regnskap