Nobels fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen

foto