Bil kjørte på hest med vogn. Kusken er kjørt til sykehus