Kirkeasylantens verge: – Han er veldig engstelig

foto