– Flere velger å reise bort, så barna slipper nedverdigelsen

foto