Kjøpte tomta for 5.000 kroner – nå er den solgt for 11,5 mill.

foto