Installerte skuddsikre vinduer etter truende episode

foto