Meide ned rulleskiløpere i rus – dømt for uaktsom kjøring