Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående

foto