Dommen etter dumperulykken på Eydehavn blir stående