Skader på hus etter sprengningsuhell: Full stans i E18-sprenging

foto