Leder: Pengene er svidd av, ulven er allerede død og Sp virker halvdødt. Hva nå, Mykland?