Arne og kona serverte kaffe og pizza til tyven

foto