Gjennomgangen av obduksjonsrapportene går raskere enn antatt