– Et privilegium å følge de etterlatte etter tsunamien