– Må rive husene hvis reguleringsendring blir avslått

foto