Sa ja til kunstsilo og skiskytteranlegg, men nei til økte bompenger

foto