Tror ikke norske kvinner vil innfri Solbergs ønske om flere barn