Starter batteriproduksjon allerede i år – i Sør-Korea