Disse kravene må Arendal oppfylle før skutefesten

foto