Stor kontrolldag på veiene: Mange må punge ut

foto