Flere fullvaksinerte eldre legges inn på sykehus

foto