Krasjet i midtdeler - lange køer på E18 i Telemark