Kulturscenen jubilerer med å slippe dette vårprogrammet