Antallet eldre over 80 år vil bli doblet innen 2040