Leteaksjon etter funn av eiendeler på brygge - eieren hadde glemt hvor de lå